وی دعوت از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف توسعه پایدار، بررسی و بازخوانی اسناد بالادستی توسعه استان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها، مقوله اقتصاد مقاومتی در استان، روشن ساختن جایگاه استان کرمانشاه در تقسیم کار ملی را از دیگر اهداف این همایش عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به شکل گیری شبکه ملی جامعه و دانشگاه گفت: شبکه ملی جامعه و دانشگاه متشکل از وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است و نهادهای اصلی متولی و دست اندرکاران توسعه پایدار را در سطوح ملی و محلی دور هم گردآورده و در همایش توسعه پایدار نیز اولین قدم در راستای این شبکه است.

 دانش نیا تقویت و درهم تنیدگی نخبگان دانشگاهی با نهادها و سازمان‌های تصمیم‌گیری در سطح استان را از رسالت‌های شبکه ملی جامعه و دانشگاه در کرمانشاه دانست و گفت: تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مقابل توسعه پایدار استان در این شبکه دنبال می شود و هدف کلان در این شبکه نیز مسئله شناسی توسعه استان و تهیه گزارش‌های راهبردی و مدیریتی برای مسائل توسعه استان است که توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ذیل عنوان توسعه پایدار در همایش مذکور مطرح می‌شود.

وی با اشاره به دعوت از اساتید برجسته اقتصاد، جامعه شناسی و محیط زیست در همایش توسعه برای حضور در همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه گفت: پنل مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و به طور خاص دانشگاه در این همایش برگزار می‌شود که با همکاری وزارت علوم و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و با حضور معاون فرهنگی وزیر علوم، دبیر شبکه جامعه و دانشگاه، معاونت مرکز بررسی‌های استراتژیک صورت می‌گیرد.

دکتر دانش نیا با اشاره به اینکه دبیرخانه شبکه ملی جامعه و دانشگاه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی دایر است، افزود: گزارش ریشه یابی علل بیکاری استان کرمانشاه و راه‌های برون رفت از آن در حال انجام است و ما از همه صاحب نظران و مدیران استان برای تعامل هرچه بیشتر با دبیرخانه این شبکه دعوت می‌کنیم.

وی فقدان وحدت نظر یا شکل نگرفتن اجماع استراتژیک برای تدوین راهکارهای عملیاتی توسعه استان در حوزه‌های مختلف را جدی ترین چالش توسعه استان دانست و گفت: امیدواریم گام بعدی یافتن نخبگان بین المللی باشد که دغدغه پیشرفت استان را دارند.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی گفت: معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه در همایش ملی توسعه پایدار از سند توسعه استان رونمایی می‌کند.

انتخاب دانشگاه رازی به عنوان قطب منطقه‌ای شبکه ملی جامعه و دانشگاه

 یوسف محمدی‌فر دبیر علمی همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و انتظار می‌رود تعداد مقالات افزایش یابد بیان کرد: این همایش با شرکت ۵۰۰ نفر در روز ۱۹ آذر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از مقالات به صورت چکیده و پوستر ارائه می‌شود، بیان کرد: مهلت دریافت آثار تا پایان آبان ماه در نظر گرفته شده و  همزمان با دریافت آثار، کار ارزیابی نیز انجام می‌شود.

این مسئول در ادامه کار داوری آثار تا هفتم آذر ماه به اتمام می‌رسد و یک ویژه نامه از چکیده مقالات نیز منتشر می‌شود.

وی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، استانداری، اداره کل امور اقتصاد و دارایی، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه آزاد و پیام نور، سازمان فنی حرفه‌ای، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه، دانشگاه‌های ایلام، لرستان، بوعلی و سنندج را حامیان این همایش برشمرد و گفت: در سطح ملی نیز پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی و مرکز بررسی‌های استراتژیک و دبیرخانه شبکه ملی جامعه و دانشگاه در برگزاری این همایش ما را یاری می‌رسانند.